Многофамилна жилищна Сграда с гаражи, кв. 34, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Лозенец“

  • Начало
  • Многофамилна жилищна Сграда с гаражи, кв. 34, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Лозенец“

Свободни: Ап. 1 и гараж 1 и складовете от 1 до 4.

Многофамилна жилищна Сграда с гаражи, кв. 34, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Лозенец“

Сградата е на етап – пред Акт 15. Акт 16 се очаква през м 09.2023г 

Квадратури и цени

Свободни: Ап. 1 и гараж 1 и складовете от 1 до 4.

Свободни: Ап. 1 и гараж 1 и складовете от 1 до 4.